Mühendislik Hizmetleri

PROSES & ENSTRUMANTASYON

 • Veri/doküman talebi, işletme ve tasarım parametrelerinin hazırlanması dahil olmak üzere süreç tanımı
 • Isı ve Malzeme Dengelerini içeren Proses Akış Şemaları
 • Ekipmanlar için Proses Veri Sayfaları
 • Sistem için önerilen Hidrolik Hesaplamalar
 • P & I Diyagramlarının Hazırlanması
 • Fonksiyonel Tasarım Şartnamelerinin Hazırlanması
 • Kontrol Filozofisi
 • Proses ve Enstruman Veri Sayfaları
 • Enstruman Listeleri
 • Giriş / Çıkış Çizelgeleri
 • Sistem Kontrol Mimarisi
 • Logic Diagrams
 • Kontrol Odası Düzeni (Oda içindeki kontrol ekipmanları dahil)
 • Cihaz Bağlantı Şemaları
 • Malzeme Listeleri

Söz konusu projelerin hazırlanmasında hem ulusal hem de uluslararası standartlar kullanılmaktadır.

© 2018 Tüm Mühendislik